Housing.lt

Silikoninis tinkas kaina 27,99 Eur

Paskirtis

Dekoratyvinėms, plonasluoksnėms tinko dangoms pastatų viduje ir išorėje (pvz., ALPOL EKO PLUS su polistorolu arba ALPOL EKO PLUS WM su mineraline vata šiltinimo sistemoms). Balta arba ALPOL COLOR spalvų paletės spalvomis dažyta masė.

Techniniai duomenys

Sudėtis: kalio stiklo vanduo, silikoninė emulsija, mineraliniai užpildai, akrilo kopolimero dispersija, pigmentai ir priedai.

Savybės

Tinko simbolis

AT 370

AT 371

AT 372

AT 376

AT 377

AT 378

Tekstūra ir grūdėtumas

avinėlis

1 mm

avinėlis

1,5 mm

avinėlis

2 mm

kinivarpa

1,5 mm

kinivarpa

2 mm

kinivarpa

2,5 mm

Tūrio tankis

apie 1,9 kg/dm3

Džiūvimo trukmė

maždaug 24 val.

Visiško sukietėjimo trukmė

po maždaug 3 dienų

Sąnaudos

apie 1,7 kg/m2

apie 2,3 kg/m2

apie 3 kg/m2

apie 1,7 kg/m2

apie 2,5 kg/m2

apie 3,6 kg/m2

Spalvos: natūraliai balta ir spalvos pagal ALOPOL COLOR spalvų paletę arba pateiktą pavyzdį

Garantija

Garantija: 5 metai sistemoms ALPOL EKO PLUS ir ALPOL EKO PLUS WM.

Pagrindo rūšis

Pastatų šiltinimo sistemų armuojamasis sluoksnis, cemento tinkas, cemento ir kalkių tinkas, betono paviršius.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti sausas, švarus, stabilus, tvirtas ir tinkamai subrandintas (armuojamasis sluoksnis bent 3 dienos nuo tinklo įleidimo į klijus, tinkas po 28 dienų nuo tinkavimo, subrandintas betonas). Silpnai kimbančius, trapius ir eižėjančius sluoksnius pašalinti, ištrupėjimus užpildyti greitojo rišimo ALPOL AZ 130 arba išlyginamuoju skiediniu ALPOL AZ 135. Silpnus arba sugeriančius pagrindus gruntuoti giliosios skvarbos preparatu ALPOL AG 700. Pagrindą nudažyti tinko gruntu ALPOL AG 706 bent 24 valandos prieš tinkuojant. Rekomenduojama gruntą nudažyti tinko spalva.

Naudojimo būdas

Prieš tinkuojant tinką gerai išmaišyti lėtaeigiu maišikliu. Tinkuoti nerūdijančia plienine glaistykle, nubraukti ir išlyginti iki grūdelių dydžio, paskiau nutrinti plastikine glaistykle iki gaunama reikiama tekstūra – avinėlis arba kinivarpa. Tinkavimo darbus vienoje plokštumoje atlikti be prastovų, kad būtų išvengta tinko struktūros skirtumų. Paviršius jungti „drėgnas su drėgnu“ būdu. Rekomenduojama vieną plokštumą tinkuoti tos pačios gamybos serijos tinku. Tinkavimo technologines pertraukas planuoti tose vietose, kur jungiamos spalvos, pastato kraštuose, po nuleidimo vamzdžiais ir pan.

Darbų atlikimo sąlygos

Prieš tinkuojant patikrinti, ar spalva atitinka užsakytą. Darbus atlikti esant nuo +8°C iki +25°C aplinkos temperatūrai. Tinko negalima maišyti su kitu tinku, rišikliais, užpildais ir dažymo sistemoje nenumatytais dažikliais. Neskiesti vandeniu. Nenaudoti nešvarių ar rūdijančių įrankių ir indų. Netinkuoti, kai veikia tiesioginiai saulės spinduliai, pučiant stipriam vėjui ar esant aukštam oro drėgniui. Ką tik tinkuotus paviršius saugoti uždengiant tinklu.

Laikymas

Originalioje, nepažeistoje, sandariai uždarytoje pakuotėje nuo +8°C iki +25°C temperatūroje – 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Produktą saugoti, kad neperšaltų ir neperkaistų.

Pastabos

Techniniai duomenys ir informacija apie naudojimo būdą nurodyti (20±2)°C temperatūros ir (60±5)% oro santykinio drėgnio sąlygomis. Kitomis sąlygomis džiūvimo ir visiško sukietėjimo trukmė gali keistis. Naudoti apsauginius akinius. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti odą – dėvėti apsauginius rūbus ir mūvėti apsaugines pirštines. Saugoti nuo vaikų. Šviežius nešvarumus valyti vandeniu. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojant gaminį.

Bendrieji patarimai

Tinkavimo darbus atlikti laikantis statybos darbų reikalavimų, standartų ir darbo saugos taisyklių, taip pat ALPOL EKO PLUS arba ALPOL EKO PLUS WM instrukcijos rekomendacijų ir Statybos technikos instituto instrukcijos.

Gaminys yra sertifikuotų sistemų ALPOL EKO PLUS ir ALPOL EKO PLUS WM, kurioms išduotos atitikties deklaracijos, dalis.

Gaminys turi Lenkijos Higienos instituto leidimą ir atitinka Statybos technikos instituto techninį leidimą.